Sprawdź jak obecnie funkcjonujemy

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej gamy usług proponowanych w Baltica Wellness & Spa!

W naszej ofercie znajdziesz:

Uzupełnieniem oferty są Karty Podarunkowe Spa – jest to idealny prezent dla bliskich, by poczuli się wyjątkowo!
Pamiętajmy – każda chwila by zadbać o siebie jest wyjątkowo cenna!

Godziny otwarcia:

 • Centrum
  poniedziałek – niedziela: 11:00 – 21:00
 • Strefa Wellness
  poniedziałek – czwartek: 15:00 – 20:45
  piątek – niedziela: 11:00 – 20:45
 • Strefa Fitness
  poniedziałek – piątek: 11:00 – 19:00
  sobota: 11:00 – 15:00
 • Rehabilitacja
  poniedziałek – piątek: 11:00 – 15:00

Pozostańmy w kontakcie:

Nowy regulamin funkcjonowania Centrum w reżimie sanitarnym

 • Zasady ogólne

  Ze względu na wprowadzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz wytycznymi GIS dla gabinetów rehabilitacji i gabinetów świadczących usługi kosmetyczne z dniem 15.12.2021 wprowadza się następujące środki bezpieczeństwa w Baltica Wellness & Spa:

  1. Umieszczenie na recepcjach przezroczystych osłon ochronnych.
  2. Stosowanie przez Pracowników maseczek oraz rękawiczek. Obowiązek mierzenia temperatury
   oraz wypełniania ankiet o stanie zdrowia przed rozpoczęciem pracy.
  3. Obowiązek wypełniania przez Klientów ankiety przy Recepcji SPA o stanie zdrowia
   i przebytym szczepieniu na SARS-COV-2. Dopuszcza się również mierzenie temperatury
   (temperatura max. 37,5 st. C.). Odmowa wykonania jednej z tych czynności będzie
   równoznaczna z odmową wykonania zabiegu.
  4. Dopuszcza się weryfikację ważności zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu w
   przypadku przekroczenia obowiązującego obłożenia.
  5. Obowiązek zakrywania nosa i ust przez Klientów oraz zachowanie bezpiecznej odległości od
   rozmówcy (rekomendowane 2m).
  6. Umieszczenie na terenie centrum przy wejściu oraz na każdej recepcji płynów do dezynfekcji
   rąk. Zaleca się wszystkim osobom przebywającym na terenie obiektu możliwie częste
   dezynfekowanie dłoni.
  7. Umieszczenie na terenie centrum instrukcji mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania
   maseczek oraz rękawiczek.
  8. Bieżące dezynfekowanie ogólnodostępnych toalet, wind, blatów recepcyjnych (po każdym
   Kliencie), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w
   pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
  9. Umożliwienie zakupu maseczek ochronnych dla Klientów.
  10. Rezerwacja na zabiegi wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie.
  11. Dzień przed planowanym zabiegiem pracownik Spa kontaktuje się telefonicznie w celu
   potwierdzenia rezerwacji oraz przeprowadza wstępną ankietę o stanie zdrowia.
  12. Zgłaszanie się na zbiegi na ściśle określoną godzinę. Brak możliwości korzystania z poczekalni.
  13. Ograniczenie do minimum czasu obsługi Klienta przy recepcji.
  14. Na zabiegi należy przybyć bez osób towarzyszących. Osoby nieletnie zgłaszają się wyłącznie
   z jednym opiekunem prawnym.
  15. Do gabinetów zabiegowych można wnieść tylko niezbędne przedmioty. Nie należy zabierać ze
   sobą dodatkowych przedmiotów (bagaży, toreb itp.).
  16. Regularne wewnętrzne szkolenie wszystkich pracowników pod względem zachowania
   szczególnych środków bezpieczeństwa i ostrożności w celu zapobiegania zakażeniom
   koronawirusem zgodnie z zaleceniem GISu.

  Powyższe  środki ostrożności wprowadzone zostały w celu zapewnienia wszystkim Klientom możliwie najwyższego poczucia bezpieczeństwa, dostosowując się do obecnych wymogów i okoliczności.

  Zalecenia wprowadzone są czasowo. Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych, które mają wpływ na funkcjonowanie centrum.

 • Strefa Wellness

  Wytyczne dla Strefy Wellness w Baltica Wellness & Spa:

  1. W Strefie Wellness w jednym czasie może przebywać ograniczona liczba Klientów: 30%
  2. Na terenie Strefy Wellness personel nadzoruje przestrzegania wymaganego bezpiecznego dystansu.
  3. Woda w nieckach jacuzzi podlega dezynfekcji i spełnia wszystkie wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r.
  4. Obowiązkowa każdorazowa dezynfekcja transponderów po ich użytkowaniu przez Klienta.
  5. Ograniczenie do minimum czasu Klienta przy recepcji.
  6. Bieżąca i regularna dezynfekcja całej Strefy Wellness.
  7. Zapewnienie środków do dezynfekcji w przebieralniach (płyny do dezynfekcji i mydło).
  8. Wywieszenie w przebieralniach instrukcji dot. mycia i dezynfekcji rąk, instrukcji zakładania i zdejmowania maseczek.

  Szczegółowe wytyczne dla Klientów korzystających ze Strefy Wellness:

  1. Zakaz korzystania ze Strefy Wellness osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
  2. Obowiązek zakrywania nosa i ust przez Klientów. Osłona powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i dopiero po oczyszczeniu ciała pod prysznicem przejść do atrakcji Strefy Wellness. Ubierając się po korzystaniu ze Strefy należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
  3. Obowiązek zachowania bezpiecznej odległości w całej Strefie Wellness oraz w przebieralniach.
  4. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu Klienta w przebieralniach.
  5. Obowiązkowa dezynfekcja stóp preparatem umieszczonym przed wejściem do Strefy Wellness.
  6. Przestrzeganie zasad higieny przez Klientów: obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do każdej z atrakcji.
  7. Obowiązkowe korzystanie z sauny boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika.
  8. Z leżanek należy korzystać z ręcznikiem (jako podkładka).
  9. Naruszenie w sposób rażący zasad regulaminu podlega upomnieniu przez personel i w ostateczności nakazowi opuszczenia obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

  Powyższe  środki ostrożności wprowadzone zostały w celu zapewnienia wszystkim Klientom możliwie najwyższego poczucia bezpieczeństwa dostosowując się do obecnych wymogów i okoliczności.

  Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych, które mają wpływ na funkcjonowanie centrum.

 • Odnowa biologiczna

  Zalecenia szczegółowe dla Odnowy Biologicznej w Baltica Wellness & Spa:

  1. Obowiązek rezerwacji zabiegów spa drogą mailową: lub pod numerem telefonu 91 359 44 00.
  2. Obowiązek wypełniania przez Klientów ankiety o stanie zdrowia przy recepcji Spa. Dopuszcza się również mierzenie temperatury . Odmowa wykonania jednej z tych czynności będzie równoznaczna z odmową wykonania zabiegu.
  3. Zgłaszanie się na zbiegi na ściśle określoną godzinę.
  4. Obowiązkowe noszenie maseczek/przyłbic przez Klientów za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi wykonywane są w obrębie głowy i twarzy.
  5. Do gabinetów zabiegowych można wnieść tylko niezbędne przedmioty.
  6. W gabinecie zabiegowym dla dwojga wykonywane są zabiegi z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum 2 m.
  7. Każdorazowa dezynfekcja foteli, łóżek do masażu, blatów, stolików, pojemników kosmetykami.

  Powyższe  środki ostrożności wprowadzone zostały w celu zapewnienia wszystkim Klientom  możliwie najwyższego poczucia bezpieczeństwa dostosowując się do obecnych wymogów i okoliczności.

  Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych, które mają wpływ na funkcjonowanie centrum.

 • Rehabilitacja

  Zalecenia szczegółowe dla Rehabilitacji w Baltica Wellness & Spa:

  1. Obowiązek rejestracji telefonicznej: 91 359 44 01 lub mailowej: rehabilitacja@spabaltica.pl
  2. Obowiązek wypełniania przez Pacjentów ankiety o stanie zdrowia przy recepcji Rehabilitacji. Dopuszcza się również mierzenie temperatury (temperatura max. 37,5 st. C.). Odmowa wykonania jednej z tych czynności będzie równoznaczna z odmową wykonania zabiegu.
  3. W przypadku serii kilku zabiegów wykonywanych dzień po dniu Pacjent zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji ankiety o stanie zdrowia u fizjoterapeuty bezpośrednio przed zabiegiem. Odmowa kolejnego wypełnienia ankiety będzie równoznaczna z odmową wykonania zabiegu.
  4. Zgłaszanie się na zabiegi na ściśle określoną godzinę.
  5. Pozostawienie okrycia wierzchniego i zbędnych przedmiotów w przebieralni na 1 p.
  6. Do gabinetów zabiegowych można wnieść tylko niezbędne przedmioty.
  7. Obowiązek przyniesienia na zmianę stroju, obuwia sportowego i przebrania się w przebieralni na 1 p. na zajęcia: kinezyterapia, ćwiczenia, terapia manualna.
  8. Obowiązek posiadania własnych gazików oraz bandaży niezbędnych do zabiegów elektroterapii.

  Powyższe środki ostrożności wprowadzone zostały w celu zapewnienia wszystkim Pacjentom możliwie najwyższego poczucia bezpieczeństwa dostosowując się do obecnych wymogów i okoliczności.

  Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych, które mają wpływ na funkcjonowanie centrum.

 • Fitness

  Zalecenia szczegółowe dla Strefy Fitness w Baltica Wellness & Spa:

  1. W Strefie Fitness w jednym czasie może przebywać ograniczona liczba osób:  5 osób na jedną godzinę.
  2. Ograniczenie do minimum czasu Klienta przy recepcji.
  3. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu Klienta w przebieralniach.
  4. Obowiązkowa każdorazowa dezynfekcja szafek oraz kluczyków po ich użytkowaniu przez Klienta.
  5. Bieżąca i regularna dezynfekcja Strefy Fitness.
  6. Dezynfekcja każdego sprzętu przed i po zakończonym użytkowaniu przy użyciu środków zapewnionych w Strefie Fitness. Czynność realizowana jest przez Klienta.
  7. Wywieszenie na terenie Strefy Fitness instrukcji dot. mycia i dezynfekcji rąk, instrukcji zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek.
  8. Nie korzystanie ze sprzętu wyłączonego z funkcjonowania, w celu zachowania bezpiecznego dystansu 1,5 m.
  9. Naruszenie w sposób rażący zasad regulaminu podlega upomnieniu przez personel i w ostateczności nakazowi opuszczenia obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

  Powyższe  środki ostrożności wprowadzone zostały w celu zapewnienia wszystkim Klientom  możliwie najwyższego poczucia bezpieczeństwa dostosowując się do obecnych wymogów i okoliczności.

  Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych, które mają wpływ na funkcjonowanie centrum.